WorkMate – Optimeerib kraanade kogu elu tsükli efektiivsust ja hoolduskulusid

Workmate-andmekogumissüsteem annab realajas kraana kasutus ja häireteavet ning ennustab järgmist hooldusvajadust. Kuluefektiivne lahendus ja on kerge paigaldada olemasolevatele kraanadele.

KÕIKIDELE KRAANADELE

Workmate-süsteemi saab kergelt paigaldada ja kasutusele võtta.selge ja turvaline brauseripõhine liides tootmiseks ning hoolduseks.

TEADMISTEPÕHINE HOOLDUS

Häire olukordadel ja sageli esinevate rikete lahendamine on tõhusam ja kiirem. Hoolduste ja parandusmeetmete planeeritud ja õigeaegne teostamine.

KINDLUST TOOTMISESSE

Workmate abil saab jälgida erinevate kraanade töösuhteid ja tõsteaegu ning optimeerida tootmist. Workmate toodetud teave on utiliseeritatav kraanade turvaliseks kasutamiseks ja kasutajate koolitamiseks.

REAALAJAS TEABE HALDAMINE

WorkMate – Kraanade Automaatne kaugandmete kogumine ja aruandlussüsteem

Võimalik paigaldada kulutõhusalt kasutatava kraana vabadele kontaktoritele või lisada vajalik arv abikontakte.

Andmed kogutakse serverisse kasutades kliendi WLAN-võrkku või kaasas kantavat ruuterit.

Kraana alarm, turvaseadmed ja teave piirmäärade kohta Saab ühendada seadmega, mis võib saata kraana häired Workmate´i kasutajaliidesesse.

Graafilise kasutajaliidese kohandab klient põhiteave põhjal.

Planeeritud elutsükli haldus

  • Hooldusi ja parandusi ning tõstetrosside vahetusi saab kavandada kraana kasutsandmete põhjal.
  • Kraanade kasutus- ja rikkeprofiili andmete põhjal õiged otsused ja meetmed hooldusteks ning tootmiseks.
  • Workmate teavet kasutatakse investeeringute kavandamisel ja kaasajastamise täpsuse loomiseks.
  • Suudab parandada tööturvalisust ja seadmeturvalisust.